Có thể lấy thêm data ngoài để train không?

vietnamese_tone_prediction

#1

Chào mọi người, cho mình hỏi có thể crawl thêm data ngoài để huấn luyện mô hình không hay chỉ sử dụng data mà cuộc thi cung cấp thôi? Và nếu có người chơi làm thêm thì có phát hiện được không?


#2

Theo thông tin từ các thread khác thì admin đã khẳng định là sử dụng data ngoài thoải mái bạn nhé. Dữ liệu test có 2 phần 1 là public test và private test nên cũng k gian lận được đâu bạn nhé.