Chuyển đổi model sang chương trình c++


#1

Chào các bạn. Trong diễn đàn mình có bạn nào biết cách chuyển một AI model sang ngôn ngữ c/c++ không? Chia sẻ cho mình chút với hoặc có tài liệu nào nói về vấn đề này không? Cảm ơn các bạn nhiều


#2

Bạn có thể tham khảo tutorial này nhé medium