Chống giả mạo khuôn mặt dùng raspberry pi 3


#1

Em đang tìm hiểu các phương pháp chống giả mạo khuôn mặt thực hiện trên raspberry Do raspberry hơi yếu nên chạy deep learning khá lâu ạ, nên em muốn hỏi có cách nào nhẹ hơn để thực hiện ko ạ? Có thể chấp nhận độ chính xác sẽ thấp hơn vẫn được ạ! Cảm ơn mọi người!