Chọn chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng hay Data Science !


#1

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Toán tài chính định lượng, hiện đang làm về mảng phân tích định lượng và mô hình rủi ro cho Bank. Theo dự định ban đầu thì tôi sẽ chọn học chương trình Toán ứng dụng tại KHTN HCM vì các môn cơ sở tương đối sát với ngành học trước đây, bên cạnh đó tôi muốn đào sâu về phần tài chính định lượng để áp dụng chúng vào các mô hình rủi ro trong tín dụng. Về kinh nghiệm làm việc thì tôi đã làm các mô hình liên quan đến Score như: Fraud Score, Customer Score, Behavioral Score,… và các mô hình thường dùng là logistic regression, lasso regression, Decision tree, Random forest và một vài mô hình khác. Tuy nhiên tôi có một băn khoăn liệu Data Science có phù hợp hơn so với Applied Mathematics tại vì hướng đi của tôi thiên về ứng dụng về tài chính nên khả năng chương trình Applied Mathematics có thể sẽ ko phù hợp vì mang tính lý thuyết cao không ? Xin các anh chị có kinh nghiệm cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn mọi người.