Cho em hỏi phần đạo hàm của logistic regression

machine-learning

#1

trong phần tối ưu hàm mất mát của loss function của logistic regression, em thấy có đạo hàm này hơi khó hiểu. Mọi người cho em hỏi là làm sao để có được đạo hàm riêng ở vế phải, với lại tại sao image lại ra được image , và tại sao đạo hàm riêng của Zi theo w lại vẫn còn Zi ở kết quả ạ ? Em cảm ơn mọi người


#2

Cái này sử dụng kiến thức Calculus với chain rule là suy ra được. Screenshot%20from%202019-05-09%2010-38-18


#3

em cảm ơn nhiều ạ, em hiểu rồi ạ !