Chia sẻ python wrapper cho VnCoreNLP

nlp

#1

Mình mới viết wrapper python cho VnCoreNLP cho tiện sử dụng trong đồ án môn học. Vì đa phần mọi người sử dụng Python để làm việc với học máy. Nên mình chia sẻ lên đây để bạn nào có nhu cầu có thể dễ dàng sử dụng.

Cách sử dụng hết sức đơn giản:

from vncorenlp import VnCoreNLP

txt = 'học sinh học sinh học'

# Init & load model
vncore_nlp = VnCoreNLP(annotators="wseg pos ner parse")

# Use tokenize only
print(vncore_nlp.tokenize(txt, str=True))
print()
print(vncore_nlp.tokenize(txt, str=False))
print()
print(vncore_nlp.extract(txt))

Output:

học_sinh học_sinh học

['học_sinh', 'học_sinh', 'học']

[
    ['học_sinh', 'N', 'O', '3', 'sub'], 
    ['học_sinh', 'N', 'O', '1', 'nmod'], 
    ['học', 'V', 'O', '0', 'root']
]

Anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu cách mình viết wrapper có thể xem chi tiết tại đây:


#2

Hi, em có install thư viện nhưng khi chạy may load rất lâu, tầm 15 phút và nó trả ra lỗi không connect đên sv . Anh giúp em với ạ


#3

Repo chính có bản python wrapper rồi đó bạn