Chèn văn bản vào ảnh


#1

Khi chèn văn bản vào ảnh nhiều lúc văn bản quá dài và tràn ra khỏi ảnh. Vậy thì có cách gì khắc phục không ạ. Cảm ơn mọi người

image


#2

Bạn tính được chiều ngang của ảnh, rồi sau đó hoặc cho chữ nhỏ đi để vừa 1 dòng hoặc cắt chữ r xuống dòng