Cấu hình GPU Nvidia trên Ubuntu

deep-learning
machine-learning

#1

Mọi người cho em hỏi, các phần mêm cần cài đặt để cấu hình card trên ubuntu được không ạ, em mới chuyển sang PC, nên chưa biết cần cài dặt những gì để sử dụng được card. Em mới mua card Gerfore 1660Ti, nên không có nhiều kinh ngiệm, mong các anh giúp đỡ. Em cám ơn ạ.


#2

Trên mạng đã có rất nhiều hướng dẫn rồi đó. Ví dụ bạn muốn cài đặt framework là Tensorflow thì cứ gõ install tensorflow gpu là ra cả một lố hướng dẫn. Về căn bản, cần phải cài những thứ sau:

  1. NVIDIA driver để PC nhận card.
  2. CUDA + cuDNN, 2 gói thư viện tính toán trên GPU.
  3. Tensorflow (gpu support) Hiện tại, mình nghĩ nên cài NVIDA driver version mới nhất, CUDA 10, cuDNN 7+, Tensorflow 1.14+ là chuẩn bài.

#3

Bác tìm hiểu thử về dòng card quadro chuyên xử lí các nhiệm vụ liên quan tới computer vision