Cấu hình GPU, GEFORCE GTX


#1

Chào cả nhà, mình đang có GPU như hình dưới và máy tính mình đang sử dụng ubutu 16.04. Mình search google mà cũng chưa tìm thấy diver và cách cấu hình card này vào máy tính để dùng. Có ai đã dùng qua GPU này, hướng dẫn mình cách cài đặt làm sao cho máy tính nhận được card với (mình cũng đang sử dụng để làm Deep Learning.)

Cảm ơn cả nhà.


#2

Card của bạn là Gerfoce GTX 750 nhé, vào trang này để download driver về cài là máy tính nhận card

kèm link: https://www.geforce.com/drivers

Để làm về Deep Learning thì cần cài thêm trình điều khiển cuda và thư viện dnn dành cho DL:


#3

Mình share cho bạn script config cấu hình này mà mình trộm được từ fastai. https://raw.githubusercontent.com/howkhang/fastai-v2-setup/master/setup.sh

Script chạy được trên Ubuntu 16.04 nhé. Để chắc ăn bạn install gcc và g++ trước nhé.

sudo apt-get install gcc
sudo apt-get install g++

Script sẽ install Conda, GPU drivers, pytorch, fastai lib, … cho bạn. Mọi thứ gần như đủ :smiley:. Bạn thiếu gì thì dùng pip để install thêm nhé

Chúc bạn thành công.


#4

Mình cảm ơn ngxbac và Sang. Mình làm theo hướng dẫn của ngxbac, down script của fastai về, cài đặt cũng khá lâu. Giờ máy tính mình đang ở trạng thái như sau: image . Mình muốn thoát khỏi môi trường fastai, làm thế nào ? (mình cũng đã google và thử lệnh deactivate mà cũng không thóat được môi trường fastai): image <------- lỗi này mình cũng google rồi mà chưa tìm thấy cách giải quyết.

Cảm ơn cả nhà.

p/s: sẵn tiện cho mình hỏi vài kinh nghiệm install gói gcc và g++. Muốn cài đặt gói gcc hay gói g++ về, thì trước tiên mình tải gói gcc (https://packages.ubuntu.com/xenial/gcc ) về sau đó dùng lệnh sudo như trên hay sao ? vì mình cũng đã cố gắng làm và ra cả một nùi như sau

và cũng click vào link ra kết quả như sau


đến đây mất phương hướng.


#5

Bạn gõ

conda deactivate

thử xem sao nhá


#6

Nếu bạn muốn cài driver và CUDA một cách “tinh gọn” thì có thể tham khảo cách sau:

Link tham khảo: https://askubuntu.com/questions/967332/how-can-i-install-cuda-9-on-ubuntu-17-10

Tóm tắt:

  • Đầu tiên bạn tải và cài Graphical driver từ NVIDIA hoặc cài driver mà Ubuntu gợi ý ở phần cấu hình hardware.
  • Tiếp theo là cài CUDA + cudnn (tài về từ trang web của NVIDIA), trước khi cài CUDA thì cài các packages cần thiết:
sudo apt-get install g++ freeglut3-dev build-essential libx11-dev libxmu-dev libxi-dev libglu1-mesa libglu1-mesa-dev
sudo apt install gcc-6
sudo apt install g++-6
  • Cài CUDA (chạy mấy file .sh đã download từ NVIDIA) với argument “–override” và quyền root. Lưu ý là không cần chọn “install driver” nếu được hỏi trong quá trình cài đặt. (vì đã cài trước đó rồi)

  • Sau khi cài CUDA:

sudo ln -s /usr/bin/gcc-6 /usr/local/cuda/bin/gcc
sudo ln -s /usr/bin/g++-6 /usr/local/cuda/bin/g++
  • Cài đặt cudnn:
sudo tar -xvzf ./cudnn-9.0-linux-x64-v7.tgz -C /usr/local
  • Tiếp theo: thêm /usr/local/cuda-9.0/lib64 vào /etc/ld.so.conf và chạy lệnh ldconfig với quyền root
  • Bước cuối cùng: RESTART

#7

cài cuda tool kit sau đó cài thêm CuDNN version tương ứng với Cuda tool kit trên page của nvidia có hướng dẫn khá chi tiết đó mn


#9

GPU của bạn là gtx 750 oc 1gb ddr5 nhé, nếu dùng đồ họa thì hơi yếu.


#10

source deactivate thử xem