Cải thiện chất lượng audio trongText to speech

nlp

#1

Xin chào mọi người ạ. Hiện tại em đang tìm hiểu về Text to speech, em có dùng Deepvoice3 để training thử. Nhưng audio đầu ra đang hơi bị rè hoặc không được tròn tiếng. Ai đã từng làm hoặc có kinh nhiệm gì chia sẻ cho em với ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc.