Cách phát hiện mặt người từ đầu bằng deep learning

deep-learning
object-detection
machine-learning
computer-vision

#1

Chào mọi người em đang muốn làm về face detection như ảnh dưới nhưng em chưa rõ hướng đi ra sao và cần dataset như nào , mọi người rành chút thời gian giúp em với ạ . Em cảm ơn!!

image


#2

Bước 1. Kiếm một cái source code đã có sẵn, chạy test thử. Lựa một nền tảng nào đó như Tensorflow hay Pytorch, Keras. Mới học thì Keras là tốt nhất, dùng cho đi làm thì nên dùng backend là Tensorflow. Tất cả các bài hướng dẫn cơ bản nhất đều có bài hướng dẫn cho bạn làm bước 1 này.

Bước 2. Kiếm cái source code nào cho phép bạn train. Trong source code đó nó sẽ nói bạn cần dataset như thế nào, chuẩn bị data ra làm sao. Đọc bất kỳ bài báo nào về face recognition họ cũng sẽ ghi họ lấy data gì, tham khảo ở đâu.

Mình có thể tìm trên forum khá đơn giản. Thiết nghĩ bạn nên tìm hiểu qua một chút trước rồi hỏi cụ thể thì dễ hơn

Ví dụ: Face recognition với keras, dlib và OpenCV


#3

nếu bạn đang tìm cách áp dụng thì chỉ cần lên mạng tìm kiếm 1 vài model đã có sẵn rồi mang về dùng luôn, hiệu quả của mấy cái model rất tốt . Còn nếu bạn đang tìm một cách để tự train ra 1 model thì hiện tại dùng YOLOv3.