Cách giảm loss trong training yolov4

computer-vision

#1

Cho em hỏi, làm sao để giảm loss trong training yolov4 thế ạ? Mặc dù em đã tinh chỉnh data nhiều lần nhựng loss vẫn không giảm so với trước