Cách deloy models python trên windows

machine-learning

#1

Các bác cho e hỏi có cách nào để tích hợp models keras viết bằng python trên windows application viết bằng C# không ạ ? Em cảm ơn.


#2
  • Viết python API, dùng Flask
  • C# Front end gọi API đó

#3

Cảm ơn bac, cách của bác e đã triển khai, nhưng có cách nào chỉ chạy trên local mà k cần call api đc k ạ