Cách cập nhật ảnh đại diện trên Aivivn

demo_nlp_contest

#1

Ảnh đại diện của Aivivn có thể được cập nhật thông qua gavatar.

  • Bước 1
    Đăng ký/đăng nhập tài khoản gavatar bằng tài khoản WordExpress. Lưu ý rằng tài khoản WordExpress này có cùng địa chỉ email khi bạn đăng ký Aivivn.

  • Bước 2
    Tải ảnh lên và cập nhật ảnh trên gavatar. Như vậy một lúc sau ảnh đại diện trên Aivivn sẽ được cập nhật theo.

Goodluck!