[Các Thuật Toán Face Detection]

computer-vision

#1

Em đang muốn học về Thị giác máy và tìm hiểu về nhận dạng khuôn mặt. Vấn đề của em là phát hiện khuôn mặt, các anh chị có thể cho em xin danh sách các thuật toán phát hiện khuôn mặt được không ạ? nếu có so sánh giữa các thuật toán thì càng tuyệt vời hơn ạ!(em đã search google nhưng kết qủa không chỉ ra được rất ít như pca, haar, MTCNN) Em cảm ơn mọi người!


#2

tham khảo cái này https://www.learnopencv.com/face-detection-opencv-dlib-and-deep-learning-c-python/

search thêm facenet, insightface …