Big Data Analytics - University of Missouri


#1

Khoá học Big Data Analytics ở trường mình hè này, University of Missouri. 3 tuần trong tháng 7, 3950$ full chi phí ăn ở học phí đi lại trong khoá. Vé mb VN-US và phí visa k tính trong này. (Khoảng 1200$ vé mb và 160$ visa). Bạn nào muốn tiết kiệm hơn thì có thể chọn phưowng án 1900$ cho học phí, còn ăn ơ đi lại tu lo. Mình về VN nghỉ hè có thể cho các bạn o nhơ nhà mình, các bạn có thể tu nấu ăn, nhà mình gần truong có thể đi bộ đi học.

https://m.box.com/…/https%3A%2F%2Fmissouri.box.com%2Fs…