AIVN bài 4 - Hỏi rõ thêm về cách tính điểm MAPE của cuộc thi

bandwidth_prediction

#1

Trong bài này sử dụng cách tính điểm MAPE - tức là sai số tuyệt đối trung bình - tính theo phần trăm. Với trọng số của bandwitch là 0.8 và max user là 0.2. Ai có điểm thấp hơn sẽ thắng . Vậy theo bảng xếp hạng hiện tại , mọi người hầu như đều có điểm MAPE trên 80 , tức là sai số trung bình lên tới trên 80% ? Hay là con số 80 có nghĩa là 0.8%, 8% ,…vv

Em muốn hỏi rõ vấn đề này để biết được chất lượng của mô hình đang nằm ở đâu,hay tính chính xác của dữ liệu, và mình có đang đi đúng hướng hay không. Thanks anh


#2

Em xem công thức tính ở đây https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error

80 tức 80% sai số.

Nếu kết quả thật là 100 mà dự đoán là 20 hoặc 180 thì MAPE là 80.

Nếu kết quả thật khac 0 mà dự đoán là 0 thì MAPE là 100.