[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution

aivivn_face_recognition

#22

@DungNB Bạn ơi cho mình hỏi trong file align_face.py thì những cái như

if dst_w == 96 and dst_h == 112:
  src = np.array([
    [30.2946, 51.6963],
    [65.5318, 51.5014],
    [48.0252, 71.7366],
    [33.5493, 92.3655],
    [62.7299, 92.2041] ], dtype=np.float32)

points = landmarks[0]
        p1 = np.mean(points[36:42,:], axis=0)
        p2 = np.mean(points[42:48,:], axis=0)
        p3 = points[33,:]
        p4 = points[48,:]
        p5 = points[54,:]

thì cái mảng src, point ấy mang ý nghĩa gì và sao lại chọn những giá trị như vậy thế


#23

@Hung_Nguyen Quy ước một face 96x112 chuẩn thì 5 vị trí mắt trái, mắt phải, mũi, 2 bên miệng sẽ lần lượt nằm ở (x,y) = (30.2946, 51.6963), (65.5318, 51.5014) … Bởi vì một face bất kì sẽ không nằm ở vị trí chuẩn này, quá trình alignment sẽ tìm ra 2 ma trận translation and rotation, để sau khi ánh xạ 1 ảnh face bất kì có 5 vị trí mắt trái-p1, mắt phải-p2, mũi-p3, 2 bên miệng -p4,p5 qua 2 ma trận này sẽ nằm ở đúng 5 vị trí chuẩn nói ở trên. Vì thư viện 2d-3d alignment mình sử dụng có output là 68 điểm, để tìm vị trí 5 điểm trên mình tính dựa vào 68 điểm này (bạn nhìn hình sẽ hiểu).


#24

Hi bạn, mình thấy chạy trên 1070ti thì nó chạy một lúc khá lâu xử lí nhiều ảnh rồi thì tự dưng mới out memory. sau đó mình stop chạy lại tiếp thì các ảnh của người đó lại được load và tính bình thường. Điều đó có nghĩa là code hình như chưa xử lí triệt để việc giải phóng bộ nhớ khi tính mỗi ảnh? Việc tính toán các ảnh trước có vẻ ít nhiều còn ảnh hướng đến bộ nhớ của GPU?


#25

@DungNB:

Hi bạn, trong file chạy sinh embeding dạng .sh có đoạn

python3 generate_insightface_embedding.py --image-size 112,112 --model …/models/insightface/models/model-r100-ii/model,0 --gpu 0

mình thử chạy không được. Cho mình hỏi chữ ‘model, 0’ ở đây giữ nguyên như vậy hay thay cụ thể bằng model nào? Mình k hiểu ý nghĩa của ‘model, 0’ ở đây, và khi mình chạy cũng k được @@


#26

chạy bình thường nhé bạn, chú ý tải checkpoint của model và đặt đúng đường dẫn của cây thư mục như ở bước 3 ‘model, 0’ ý nghĩa của nó như thế nào xem line 29-34 https://github.com/deepinsight/insightface/blob/master/deploy/face_model.py Vui lòng copy log đưa lên


#27

Không biết có anh/chị nào có lưu file weight của anh Dũng không ạ! Em vào link driver thì bị xóa luôn rồi :((


#28

chào bạn, mình cũng đang cần file weight của anh Dũng, không biết bây giờ bạn đã có file ấy chưa? nếu có, bạn có thể share cho mình k?


#29

Hi anh Dũng, anh có thể chia sẻ lại file checkpoint được ko ạ? Thanks anh nhìu!


#30

Vẫn chưa bạn ơi :(( sr vì giờ mới rep nhé :smile:


#31

@DungNB anh có thể public lại code anh được không ? em truy cập không được em cảm ơn anh