AI solution Architect tại Hà Nội


#1

Mình đang tuyển AI solution Architect - 3.000-5000$ cho 1 công ty global, có văn phòng ở Việt Nam. Yêu cầu: ít nhất 4 năm kinh nghiệm AI và 4 năm học tại nước ngoài và 2 năm làm việc ở nước ngoài. A/c nào quan tâm vui lòng gửi email giang.vu@fa.net.vn hoặc skype: giang.vu3012 để biết thêm thông tin chi tiết. cảm ơn.