AI Engineer tại HBLAB


#1

HBLAB đang tuyển AI Engineer khoảng 6 tháng kinh nghiệm làm việc, chấp nhận cả Fresher. Mức lương $600~$1000, có quỹ học tập 5.000.000 VND để tham gia các khóa học phát triển chuyên môn. Team R&D công ty mình hiện đang tập trung nghiên cứu về Face recognition và Computer vision và hiện đã đạt được một số thành quả nhất định. Tuy nhiên, do nhân lực có hạn nên hiện bên mình đang tiếp tục tuyển thêm các bạn máu nghiên cứu về AI gia nhập cùng team. Các bạn tham khảo JD nha https://hblab.talent.vn/careers/job/8742