Ai đã từng train model SSD (single shot multibox) chưa ạ ?

object-detection

#1

Chào mọi người, em đáng sử dụng con gpu 1060 gtx và train object detection dùng thuật toán single shot multibox detector và dùng bộ data là voc2007. Tuy nhiên em chỉ train 2 lớp (thêm 1 lớp là background vì ssd mặc định thêm 1 lớp đó), tuy nhiên e thấy thuật toán này train lâu quá, đã 1 ngày nhưng loss vẫn chưa xuống dưới 1. Không biết đã có ai train thuật toán này chưa và có lâu như vậy không ạ ? Thank mn


#2

Train lâu có thể do nhiều lý do:

  • base network của SSD nặng. Vd bạn train vgg-ssd sẽ chậm hơn mobilenet-ssd rất nhiều
  • framework hỗ trợ chưa tốt. Bạn đang dùng framework gì để train? bạn có đánh giá với loss hiện tại thì độ chính xác của mạng đang là bn ko?

#3

mình dang dùng tensorflow để train, based model là vgg như bạn nói. Mà mình chỉ trích ra 2 lớp ở bộ voc 2007 2012 để train thôi nghĩa là mình lấy những object của 2 lớp đó thôi. Ko biết điều này có bị ảnh hưởng j đến tốc độ hội tụ k