2.5. Tính vi phân Tự động - Mục này nói tắt quá không hiểu bản chất


#1

Anh em mục này thế nào, ai hiểu chia sẻ mình với?


#2

Cụ thể là bạn cần biết gì?