[12/04/2020 13:20] Xin chào mọi người, mình đang muốn tìm hiểu về . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1116478532142886
Xin chào mọi người, mình đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing). Ko biết có ai có thể chia sẻ một số nguồn tài liệu để tự học và nghiên cứu lĩnh vực này được ko ạ? Cám ơn mọi người!