[12/04/2020 13:20] Mọi người cho mình hỏi mình muốn focus vào 1 . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1116115945512478
Mọi người cho mình hỏi mình muốn focus vào 1 mảng NLP để đi xin việc làm thì path carrer của NLP là ntn ạ , em cảm ơn mn ạ


#2

Cho mình ké với ạ :((