[12/03/2020 23:32] hello ae mình tìm thấy cheatsheet tổng hợp về AI, NN, . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1115855282205211
hello ae mình tìm thấy cheatsheet tổng hợp về AI, NN, ML, DL và Big Data khá hay và xịn xò nên share cho mn cùng tìm hiểu :grin: nguồn: LearnDataScience


#2

Ờ mây zing. Gút chóp em. :+1:


#3

Bạn cho mình xin link nguồn với. Chứ tải ảnh với chất lượng của facebook thì…


#4

Link PDF cho các cụ nhé


#5

Hay z ta Lê Mai Thy :)))