[12/02/2020 23:05] Mọi người ơi cho mình hỏi ngành này mình muốn . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1115384792252260
Mọi người ơi cho mình hỏi ngành này mình muốn kiếm việc làm thì focus vào 1 thứ như Computer Vision , Deep learning hoặc NLP , … chứ ngta ko yêu cầu phải biết hết đúng k ạ


#2

còn tuỳ vào công ty tuyển thế nào chứ bạn


#3

biết ít thường là ít cơ hội hơn vì như thế nghĩa là team phải cầm tay chỉ việc, thiết kế/chuẩn bị dữ liệu sẵn cho bạn. ngoài ra có những kiến thức nền mà gần như là bắt buộc phải biết (cấu trúc dữ liệu giải thuật, toán rời rạc, các kỹ năng như git)