[12/02/2020 10:25] Em đang có cùng câu hỏi ạ. Mọi người tư vấn . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1115000255624047
Em đang có cùng câu hỏi ạ.

Mọi người tư vấn giúp em, cảm ơn mọi người. Thực tập sinh Machine Learning, Deep Learning - Jobs/Events - Diễn đàn Machine Learning cơ bản (machinelearningcoban.com)


#2

Em có thể liên hệ Sun*