[12/02/2020 03:36] [AI Share - Statistics] Đa số các thuật toán của Machine . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1114532085670864
[AI Share - Statistics]

Đa số các thuật toán của Machine Learning đều dựa trên nền của Xác suất và thống kê. Đối với nhiều người, xác suất thống kê là một môn khó và có nhiều kiến thức cần phải nắm. Ngoài việc đọc sách để nắm vững các khái niệm và ứng dụng, AI4E muốn chia sẻ 1 cheatsheet tổng hợp các kiến thức xác suất một cách ngắn gọn và tổng quát nhất. Cheatsheet này bao phủ toàn bộ các kiến thức cốt lõi nhất trong xác suất. Tài liệu có giá trị và đáng tin cậy bởi người viết dựa trên tài liệu khóa học Xác suất của Harvards.


#2

thầy ơi thầy không ngủ hả :3


#3

Cảm ơn anh e đang tùm cheat sheet tổng hợp như cái này


#4

Covid time mà k có khoá online à anh :((((