[12/01/2020 14:49] 1 Trang khá hay dành cho những bạn muốn vẽ . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1114364635687609
1 Trang khá hay dành cho những bạn muốn vẽ schematic NN architecture đơn giản mà không cần lầy lội với draw.io

http://alexlenail.me/NN-SVG/LeNet.html


#2

vẽ BERT dc ko ông :v


#3

Tuyệt vời. Tôi còn dùng Paint :frowning:


#4

Ủa em lạc trôi đâu bên đây hồi nào k biết luôn :v hoi tiếp cuộc chiến php cookie dòm này ngáo qué anh ơi


#5

Cảm ơn anh ạ, em đau đầu bữa giờ <3