[12/01/2020 10:14] Xin chào mọi người, Em đang làm luận văn tốt nghiệp, . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1114246439032762
Xin chào mọi người, Em đang làm luận văn tốt nghiệp, đề tài là về Nhận dạng người bằng vân tay (fingertips) và giọng nói (speaker identification). Mọi người cho em hỏi là em nên học khóa học nào có liên quan đến đề tài ạ, em đọc các bài báo với sách cũng nhiều mà thấy vẫn chưa đủ ạ Em xin cảm ơn!