[12/01/2020 10:14] Kính chào các bác. Để cập nhật kiến thức em . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1114238959033510
Kính chào các bác. Để cập nhật kiến thức em cũng mạnh dạn tìm hiểu và làm clip về Trànormer để làm nền tảng cho clip tới sẽ học về BERT và ứng dụng của BERT. Mong giúp được các bạn newbie, các cao thủ đi qua comment giúp nếu em sai để em sửa kiến thức cho chuẩn ah. Mong ad duyệt bài!


#2

Hay quá em đang tìm bài về phần này.