[11/27/2020 21:37] Xin phép ad cho mình chia sẻ về blog nho . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1111301145993958
Xin phép ad cho mình chia sẻ về blog nho nhỏ của mình . Mình là sinh viên cũng đang nghiên cứu về amngr machine learning . Mình tạo ra 1 blog với mục đích chia sẻ lại những gì mình đã học được từ trên mạng … Đây là bài mới nhất của blog . Cách nhận diện vật thể realtime với opencv


#2

thấy google có thằng tương tự :(((


#3

tập viết blog về những project cá nhân là rất tốt, ráng cố gắng duy trì nha bạn :grin:


#4

Super basic object detection :v


#5

viết blog là mình cũng đang bắt đầu tại một blog sửa máy tính


#6

viết blog tốt , mình cũng làm trang tương tự https://codeherovn.blogspot.com