[11/27/2019 12:39] Em đang đọc về EAST model trong bài toán text-detection! . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_825440807913328
Em đang đọc về EAST model trong bài toán text-detection! em tìm trên mạng khá nhiều nhưng không có thông tin về model này ! Mọi người ai biết hay có tài liệu về nó cho em xin được không ạ ! Em cảm ơn mọi người


#2

Mình thấy bài này khá nhiều trích dẫn https://ieeexplore.ieee.org/document/8099766 bạn cần thì mình download cho


#3

có code mẫu https://github.com/argman/EAST trong file readme có ghi một số tài liệu


#4

#5

Em gái hỏi có khác, các anh trả lời nhanh thật.


#6

Nick clone ae ơi =)))


#7

Cảm ơn rất nhiều, mới lần đầu học môn này, có gì nhờ các anh giúp đỡ nha.


#8

Có thể download cho mình xin được không? cảm ơn nhiều.