[11/26/2020 23:06] Mọi người giúp em với ạ, em cảm ơn mn . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_1110987396025333
Mọi người giúp em với ạ, em cảm ơn mn :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:


#2

Tôi nghĩ thầy bạn cũng ko làm dc


#3

Thế này thì tìm hiểu về chatter bot có vẻ đơn giản hơn đó… Mà nhiều tài liệu nữa


#4

Bước kiểu này bị xoạc háng đấy -> nhảy cao quá


#5

em học qua oop xong nhảy thẳng lên ml vs deep learning học luôn. giờ lại quay về oop vì thấy hổng nhiều quá =)))


#6

Căng đấy, em khá tiếng anh thì coi clip mấy ông Ấn làm trên youtube.

Anh toàn coi như vậy để làm cho mau.


#7

Khó thì khó thật nhưng nếu bạn làm đồ án tốt nghiệp thì đúng là cần nghiên cứu thêm để nếu trong quyển. Hihi. Chứ ứng dụng thì có thêt bỏ qua hoặc “tìm hiểu ở level sơ sơ”