[11/04/2019 20:27] Xin chào các anh chị, em đang làm về mô . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_806351766488899
Xin chào các anh chị, em đang làm về mô phỏng xe tự lái. Em đang sử dụng phần mềm Carla simulator, nhưng khi sử dụng nhiều lỗi mà em không xử lý được. Không biết có anh chị nào đã sử dụng qua phần mềm này nhờ giúp đỡ em dùm. Em cảm ơn rất nhiều.

Em gửi kèm link phần mềm: http://carla.org/


#2

Anh ơi anh có còn làm dự án này không ạ, em cũng đang gặp rất nhiều vấn đề với phần mềm này