[07/18/2019 18:59] Tiếng Việt hiện tại có public Language Models nào ko . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_730474614076615
Tiếng Việt hiện tại có public Language Models nào ko nhỉ các bác ?


#2

có ai có thông tin gì không cho em biết với.