[05/05/2020 20:55] Mình có 1 bảng dữ liệu trả lời của sinh . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_951649535292454
Mình có 1 bảng dữ liệu trả lời của sinh viên cho một số câu hỏi dưới dạng “false answer” và “true answer” (không phải câu trả lời dưới dạng text). Hàng - student, cột -question, mỗi ô (hàng, cột) là 0 hoặc 1.

Xin cao kiến của mọi người về các dạng bài toán mình có thể sử dụng tri thức từ bảng dữ liệu này. Xin cảm ơn.

Mình đã nghĩ những cái đơn giản như classification và clustering, dimentionality reduction,… nhưng nó có vẻ không feasible lắm.

Ví dụ:

  • Classification cho questions để thấy questions nào dễ, questions nào khó - Cái này mình nghĩ chỉ cần áp dụng công thức thống kê vào là có thể ra kết quả và hội lý thuyết về multiple choices đã làm rồi
  • Classification cho students cũng không có gì mới
  • Clustering cho questions thì cũng tàm tạm, nhưng không thú vị lắm

Nên mình đang muốn tìm một vài bài toán khác của AI mà có thể sử dụng cho dữ liệu này.

Cảm ơn mọi người nhiều.


#2

Bác có thể nói rõ hơn câu hỏi đc ko ah? Bác muốn chấm điểm trắc nghiệm ah?


#3

dữ liệu a đang có hơi giống với bài toán bolean question answering, nhưng mỗi mẫu chứa bộ ba (question, passage, answer)