[05/05/2020 20:55] **Bài viết giới thiệu một số tài liệu hữu ích . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_951692785288129
**Bài viết giới thiệu một số tài liệu hữu ích về các thiết kế Hệ thống Machine Learning trên Facebook, Twitter, Google, Airbnb, Uber, Instagram, Netflix, AWS và Spotify. Đồng thời, đây cũng là một chủ đề khá thú vị, mà thường không nhiều khóa học online đưa ra **(FUNiX có đưa vào cho học viên thảo luận với mentor).

Twitter

Instagram

Facebook

Uber Eats

Uber

Airbnb

Airbnb Experiences

Linkedin

Google

Netflix

Spotify

Ngoài ra, còn có một số tài liệu cho những quy trình khái quát hơn. Trong đó phải kể tới cuốn sách Khoa học Dữ liệu cho Doanh nghiệp (Data Science for Business), giải thích về CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining).

Quy trình này bao gồm 6 bước:

  1. Kiến thức Doanh nghiệp (Business Understanding)
  2. Kiến thức Dữ liệu (Data Understanding)
  3. Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation)
  4. Mô hình hóa (Modelling)
  5. Đánh giá (Evaluation)
  6. Triển khai (Deployment)

Còn đây là một quy trình cụ thể hơn về cách ứng dụng CRISP-DM trên AWS. (Xem ảnh)

Theo Becominghuman.ai

***Nguồn và xem thêm: ***https://techinsight.com.vn

Tại trang này cũng đang có thông tin học bổng toàn phần Data Science và Machine Learning cho các bạn trẻ yêu thích.


#2

thông tin quá bổ ích ạ