[05/05/2020 12:08] Các bạn cho mình hỏi, mình có danh sách địa chỉ . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_951424891981585
Các bạn cho mình hỏi, mình có danh sách địa chỉ các shop trên cả nước. Mình đang có bài toán làm phân cụm clustering các shops. Thì mình sẽ nên phân cụm theo tiêu chí nào để chính xác. Có cần thêm các thuộc tính nào vào thêm không. Xin mọi người hỗ trợ chia sẽ. Xin cảm ơn!


#2

Mục đích phân cụm của bạn là gì nhỉ


#3

Bạn có thể check qua Google OR Tools nhé. Nó có mấy bài liên quan tới chia đường đi ấy.