[05/05/2020 00:49] Source Code: https://github.com/cyrildiagne/ar-cutpaste Thấy hay post lên chứ không phải của . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_950827295374678
Source Code: https://github.com/cyrildiagne/ar-cutpaste Thấy hay post lên chứ không phải của tui.


#2

Làm design bây h nhàn quá ha mấy ôg :sweat_smile:


#3

Sao có vài giây khựng lại, không biết có phải video dựng không :v


#4

Tri Dao :))) test trí


#5

Mình tìm tutorials install cái này mà ko thấy


#6

Thấy nhiều document quá


#7

Nguyễn Đức Hoàng test thử


#8

Đã có anh nào built đc về máy chưa ạ .


#9

công nghệ thực tế ảo tuyệt vời


#10

Cám ơn bạn đã chia sẻ


#11

Bùi Khương Duy ngon nè


#12

hư cấu vậy thật vô lý