[05/05/2020 00:49] Chào mọi người Em đang code một chương trình python khử . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_951088318681909
Chào mọi người

Em đang code một chương trình python khử nhiễu tiếng nói có thể chạy bình thường trên local, khi build thành web và đưa lên server của công ty thì chất lượng bị giảm đi khá nhiều và dung lượng upload file cũng bị giới hạn. Hiện giờ em muốn chuyển hướng sang xây dựng UI và build thành app trên PC nhưng chưa có kinh nghiệm gì về phần này. Mọi người ai có tutorial build giao diện lên app PC thì cho em xin với ạ, em có search google thì chỉ hướng dẫn build thành web thôi còn app thì không thấy có.

Em xin cảm ơn


#2

nhẹ nhàng thì xài tkinter còn nặng nề thì xài các framework khác, pygtk, pyqt … https://wiki.python.org/moin/GuiProgramming


#3

Về mặt engineering thì mình thấy 2 vấn đề mà bạn nói khi dùng web và đưa lên server phụ thuộc vào cấu hình hệ thống/web app. Nếu giải quyết được điều này thì vấn đề sẽ được giải quyết. Mình đoán nó không liên quan đến việc đó là web app với server.

Bạn test thử web trên local xem nó có những cải thiện gì không? Nếu vẫn muốn làm app thì có thể thử electron, dùng html js để build UI, service xử lí âm thanh có thể trigger riêng.