[05/04/2020 14:43] Em xin chào mọi người ạ. Em làm dự báo . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_950671378723603
Em xin chào mọi người ạ. Em làm dự báo doanh số bằng mô hình ARIMA.

Em có thắc mắc xác định p,q nhìn vào đồ thị ACF,PACF.

Mong mọi người giúp đỡ em ạ.


#2

Đầu tiên là bạn phải xác định dc difference bao nhiêu đã.

Mà cái biểu đồ ACF và PACF của bạn sao mình không thấy nó có khoảng tin cậy nhỉ, thường nó sẽ là 2 đường thẳng nét đứt


#3

ACF và PACF là những tiêu chuẩn để lựa chọn bậc của quá trình MA và AR. Đồ thị ACF và PACF của bạn chính là các kiểm định khoảng tin cậy với miền chấp nhận giá trị ACF và PACF tại các độ trễ khác nhau là vùng màu xanh. Nếu vượt ra khỏi vùng này thì tín hiệu tương quan chuỗi mới được coi là có tương quan. Mình sẽ lựa chọn bậc p, q của ARIMA tại các độ trễ mà tự tương quan chuỗi khác 0 là có ý nghĩa thống kê.


#4

để xác định maximum lag p, bạn nhìn vào PACF, chọn giá trị x tương ứng với max(y), với đồ thị của bạn thì p=6. Với q thì làm logic tương tự, áp lên ACF, có lẽ q=7. Tuy nhiên mình thấy ACF của bạn lag đáng kể quá. Chắc tại là doanh thu nên cứ chu kỳ 7 ngày là bị lặp. Thử lấy chuỗi này trừ đi chính nó với lag=1 xem bạn


#5

Nhìn vào thì q có thể bằng 7, còn cái ACF của bạn thì không thể chọn p nổi :))


#6

Ban co the dung autoarima library de xac dinh parameters (p,d,q) dua vao AIC or BIC. http://alkaline-ml.com/pmdarima/0.9.0/index.html