[05/04/2020 14:40] Em xin mạnh dạn chia sẻ một chút kiến thức . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_950748305382577
Em xin mạnh dạn chia sẻ một chút kiến thức về mảng NLP để làm nền tảng cho các bạn mới học, mới bắt đầu. Mong các bác comment góp ý giúp để em hoàn thiện kiến thức hơn ah.