[05/03/2020 21:30] Xin chào mọi người ạ. Mọi người cho em hỏi làm . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_950267602097314
Xin chào mọi người ạ.

Mọi người cho em hỏi làm thế nào để set điểm 0 trong matplotlib nó xuống trục ngang thay vì nó bị cách lên 1 khoảng như trong hình ạ.

Em xin cảm ơn ạ.


#2

Em thử xem https://stackoverflow.com/questions/42045767/how-can-i-change-the-x-axis-in-matplotlib-so-there-is-no-white-space


#3

plt.xlim([0, x_max]) plt.ylim([0, y_max])


#4

thêm vào cuối cùng dòng plt.margins(0) nhé


#5

Ban dung xlim ylim thoi