[05/03/2020 19:41] Chào mọi người, hiện tại em đang có làm một . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_950096788781062
Chào mọi người, hiện tại em đang có làm một bài toán về nhận diện chữ viết tay tiếng việt, hiện tại em đang thiếu data về tên riêng và ngày sinh. Anh chị nào đã từng làm về bài toán này thì chia sẻ cho em với ! Em cảm ơn !!


#2

Trần Trung Trực Post chi tiết hơn đi bạn, ko thì dùng Chrono Blademaster là solve ngay :3