[05/03/2020 19:40] ## Chào mọi người, mình đang làm LSTM dự đoán . . .