[05/03/2020 11:05] Chia sẻ cùng cả nhà một công cụ học NN . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_949945445462863
Chia sẻ cùng cả nhà một công cụ học NN rất trực quan và dễ nhớ cho các bạn mới học ah!


#2

Lần đầu tiên học DL cx bắt đầu từ đây :)))


#3

Có cái này e train mãi chả đúng đc :smiley: