[04/04/2019 17:35] Mình chia sẻ source code, guideline và solution chi tiết . . .


#1

Nguồn post: https://www.facebook.com/257768141347267_665386707252073
Mình chia sẻ source code, guideline và solution chi tiết cho cuộc thi nhận dạng người nổi tiếng.

https://bitbucket.org/dungnb1333/dnb-facerecognition-aivivn/src/master/

Hi vọng chia sẻ có ích cho mọi người.

Link bài viết trên forum machine learning cơ bản

https://forum.machinelearningcoban.com/t/aivivn-face-recognition-1st-solution/4725


#2

Bá ơi, c đừng thi nữa cho mọi người kiếm giải với :))


#3

:v đọc lời giải thôi cũng hoa hết cả mắt :joy::joy:


#4

cuối cùng MXNet lại win, bất ngờ thật :v


#5

Chúc mừng thím nhé :3. Hơi bất ngờ khi classification đi xa đến vậy. Tôi hóng các solution metric learning


#6

Chúc mừng bác. Cảm ơn vì chia sẻ rất hữu ích


#7

14 model??? Cái này chắc ko dc ap dụng thực tế rồi. Bạn có thể cung cấp kq cho một model dc ko? Khi cuộc thi bắt đầu nình đã dự đoán đây là cuộc đua gpu và ensembling mà. Btw, chúc mừng bạn


#8

Hoang Minh Phan đọc sol đi mày, nhiều trick hay lắm


#9

Chát riêng với anh nhé!


#10

Bá Dũng thấy không, ai tên bá dũng đều giỏi cả


#11

Cuối cùng có đạt giải rút nào ko