[03/17/2019 20:51] Mọi người cho ý kiến áp dụng machine learning vào . . .


#21

Mình có của kết quả tài xỉu này nhờ các bạn phân tích xem có quy luật nào không nhé. Thứ tự dãy số như sau: 344, 246, 246, 444, 234, 226, 136, 356, 356, 136, 166, 444, 244, 333, 345, 114, 126, 112, 233, 244, 556, 236, 246, 134, 126, 345, 155, 456, 156, 563, 254, 161. Mình chú ý vào hai dãy này nhất mà chưa tìm ra được ql của nó 226, 136, 356, 356, 136, 166 và dãy 344, 246, 246, 444, 234.