thuật toán naive Bayes [Datasets] (1)
Part-time 100% remote/ online: Machine Learning Position [Jobs/Events] (2)
unzip dataset lớn(>10gb) trên colab [Questions] (1)
[Hỏi/Đáp] Cải thiện độ chính xác cho bài toán phân loại ảnh [Computer Vision] (7)
[12/04/2020 13:20] Mọi người cho mình hỏi mình muốn focus vào 1 . . . [Facebook-Group] (2)
[12/04/2020 13:20] Xin chào mọi người, mình đang muốn tìm hiểu về . . . [Facebook-Group] (1)
[12/03/2020 23:32] hello ae mình tìm thấy cheatsheet tổng hợp về AI, NN, . . . [Facebook-Group] (5)
[12/04/2020 03:08] [Hỏi đáp] Em đang giải 1 bài toán nhưng gặp phải . . . [Facebook-Group] (9)
[12/03/2020 23:32] Cho mình xin được biết: tại sao tính liên tục . . . [Facebook-Group] (5)
[12/03/2020 13:24] Chào các bác, mấy hôm rồi chạy quanh Group thấy . . . [Facebook-Group] (5)
[12/02/2020 21:05] Cho em hỏi có ai cài được thuật toán BERT . . . [Facebook-Group] (4)
[12/03/2020 13:24] Em chào mọi người, hiện tại em đang tìm hiểu . . . [Facebook-Group] (1)
[12/02/2020 21:05] [NLP - TRƯNG CẦU DÂN Ý] Chào mọi người, Năm . . . [Facebook-Group] (16)
[12/02/2020 21:05] Mọi người cho e hỏi, làm thế nào để biết . . . [Facebook-Group] (7)
[12/02/2020 23:05] Mọi người ơi cho mình hỏi ngành này mình muốn . . . [Facebook-Group] (3)
[12/02/2020 21:05] tiếp tục series reinforcement learning với team AI camp tại . . . [Facebook-Group] (2)
Thực tập sinh Machine Learning, Deep Learning [Jobs/Events] (7)
learning rate trong gradient descent [Questions] (2)
[12/02/2020 10:25] Em đang có cùng câu hỏi ạ. Mọi người tư vấn . . . [Facebook-Group] (2)
[12/01/2020 22:25] Chuyển từ dev sang machine learning mất bao lâu các . . . ( 2 ) [Facebook-Group] (28)
[12/02/2020 03:36] [AI Share - Statistics] Đa số các thuật toán của Machine . . . [Facebook-Group] (4)
[12/01/2020 14:49] 1 Trang khá hay dành cho những bạn muốn vẽ . . . [Facebook-Group] (5)
[12/01/2020 22:25] Xin chào mn! Em mới tìm hiểu về cách đánh label . . . [Facebook-Group] (1)
Tạo thêm dữ liệu cho Training [Questions] (2)
[12/01/2020 14:54] Các bạn vui lòng đăng tin tuyển sinh, tuyển dụng, . . . [Facebook-Group] (11)
[12/01/2020 14:49] None . . . [Facebook-Group] (1)
[12/01/2020 13:22] Facebook AI Introduces Linformer: A New Transformer Architecture To Catch . . . [Facebook-Group] (1)
[12/01/2020 10:14] Kính chào các bác. Để cập nhật kiến thức em . . . [Facebook-Group] (2)
[12/01/2020 10:14] Xin chào mọi người, Em đang làm luận văn tốt nghiệp, . . . [Facebook-Group] (1)
Gram-CTC và CTC loss sự khác nhau? [NLP] (1)