Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) [Computer Vision] (35)
[Image Processing] Flip image theo chiều ngang với 1 góc cụ thể [Computer Vision] (2)
Business Analyst, Data Analyst, Data Scientist, what are the differences? [Big Data] (11)
Activation function có làm NN linear? [Math] (2)
Vấn đề giữa loss và accuracy [Questions] (2)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) [AIviVN] (32)
Cách xác định 1 pixel = ? mm trong một bức ảnh [Questions] (4)
Hỏi về Face Verification [Computer Vision] (2)
[AiviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 2nd place solution [AIviVN] (4)
Xin lời khuyên về định hướng trong ngành [General] (2)
Lập trình PLC thang máy [Jobs/Events] (2)
Hỏi về bộ dữ liệu ảnh và caption bằng tiếng việt (Image captioning) [Questions] (1)
Machine learning cho robot [Questions] (3)
Nhận biết kí tự đặc biệt [Questions] (2)
Các hướng áp dụng CNN và SVM trong bài toán nhận dạng [Questions] (6)
Scene text recognition [Questions] (1)
[cần tư vấn] mua máy trạm - Workstation mua hay build [Questions] (13)
Tải code mẫu object detection yolov3 C++ [Computer Vision] (12)
Tensorflow Serving - Not found: Op type not registered 'GatherTree' [Questions] (1)
Dự đoán kết quả model với Machine learning [Questions] (3)
[CoolApp] Thế giới trong mắt em [Computer Vision] (1)
Xác suất của dự báo là gì? [Questions] (1)
[Hà Lan] Vị trí nghiên cứu về tổng hợp tiếng nói (text-to-speech) [Jobs/Events] (1)
Tensorflow Object Detection API [Computer Vision] (2)
[SOTA] Handheld Multi-Frame Super-Resolution (Công nghệ Siêu Phân Giải trên Google Pixel 4) [SOTA] (1)
[Zalo 2019] Hit song prediction [Uncategorized] (1)
Tài liệu tiếng Việt cho AI, Machine learning, Deep learning [General] (7)
Skewed Classes là gì? [Questions] (4)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings [AIviVN] (18)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tại AIviVN [AIviVN] (6)