Hỏi về cách đánh giá kết quả mô hình truy hồi thông tin (Search Engine) [NLP] (2)
Ứng dụng tìm kiếm từ khoá trong văn bản tiếng Việt [NLP] (10)
[06/03/2020 01:20] PYTHON VÀ JULIA: NGÔN NGỮ NÀO TỐT NHẤT DÀNH NÀO . . . [Facebook-Group] (5)
Nhận diện khuân mặt với Dlib trên server có GPU Tesla K80 [Programming] (2)
Hello chao moi nguoi [General] (1)
Dự báo và phân tích dữ liệu [Questions] (1)
Cách xử lý dataset với 3 classes [Computer Vision] (1)
Cách tìm contours cho từng đối tượng mình cần (remove các contours noise trong opencv + python) [Computer Vision] (9)
GSOFT TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN JAVA [Jobs/Events] (1)
Hỏi về model với 2 class hay 3 class tốt hơn? [Questions] (4)
Dữ liệu review của Foody [Datasets] (14)
Tách đề thi từ file .doc sang excel [Computer Vision] (2)
Chi phí nâng chân mày bao nhiêu tiền? [Questions] (1)
Quên mật khẩu nhưng không gửi về mail [Questions] (1)
Big Data là gì? [Big Data] (2)
[Hà Nội] Toshiba AI team tuyển dụng [Jobs/Events] (1)
Label-Embedding tìm đối tượng hẹn hò phù hợp [Recommendation System] (1)
Chống giả mạo khuôn mặt dùng raspberry pi 3 [Computer Vision] (1)
[HELP] Cài đặt độ đo ROUGE trên colab để đánh giá mô hình tóm tắt văn bản [NLP] (2)
THAM GIA VÀ CHẠY THÍ NGHIỆM TRÊN BỘ DỮ LIỆU PHÂN LOẠI SẮC THÁI [Questions] (1)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) [Programming] (67)
benchmark score [Questions] (2)
Tìm nơi làm AI ở Hà Nội [Jobs/Events] (3)
Lỗi bản dịch bài Cài đặt [D2L] (1)
Machine Learning và Toán Xác suất có gì khác nhau ạ [Questions] (1)
Cần tìm nơi thực tập AI/DataScientist [Jobs/Events] (2)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 [Computer Vision] (8)
Hỏi về cách install thư viện VnCoreNlp trên Google Colab để sử dụng được POS tagging [Questions] (8)
[Nha Trang] Senior AI Engineer [Jobs/Events] (1)
[Hà Nội] Chương trình sinh viên tài năng Viettel 2021 [Jobs/Events] (1)