NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT BẰNG SMARTPHONE [Facebook-Group] (4)
tăng tốc độ FPS cho việc nhận diện object bằng YOLOv3 openCV [Computer Vision] (6)
Tính toán độ lệch vị trí của vật thể [Questions] (1)
import module or py file [Questions] (3)
Những website có thể giúp bạn học AI và Machine Learning [Datasets] (2)
[NHỜ GIÚP ĐỠ] Đề tài xử lí ảnh [Questions] (1)
[GÓC NHỜ TƯ VẤN] Tìm kiếm giải pháp phân tích comment KH [Facebook-Group] (1)
Gram-CTC và CTC loss sự khác nhau? [NLP] (2)
Khi in ra kích thước của các tầng, chúng ta chỉ thấy 8 kết quả chứ không phải 11. Thông tin về 3 tầng còn lại nằm ở đâu? [D2L] (3)
Hỏi Framework được ưa chuộng nhất cho NLP [NLP] (2)
Chia sẻ: kinh nghiệm nghiên cứu về machine learning cho người mới, ít bị ngán, chán [General] (12)
batch size của hàm fit và optimize='sgd' [Questions] (2)
Hỏi: những hệ thống nghe nhạc trực tuyến zing, nhaccuatui dùng phương pháp gợi ý nào? [Questions] (2)
KNeighbor mô hình [Data Science] (1)
[03/17/2019 20:51] Mọi người cho ý kiến áp dụng machine learning vào . . . ( 2 ) [Facebook-Group] (23)
ImageDataGenerator [Computer Vision] (1)
Thảo luận về feature map trong detect object [Computer Vision] (1)
In băng rôn giá rẻ Đồng Nai [Jobs/Events] (1)
Data Science 1 - Fundamentals và Data Science 2 - Advances [Jobs/Events] (1)
Thức ăn dinh dưỡng cho chó [Questions] (1)
Tại sao sử dụng 1 kích thước duy nhất vào fully connected [Computer Vision] (1)
Kiểm tra số GPU cho ra kết quả khác nhau với MXNET và Tensorflow [D2L] (2)
Tại sao dữ liệu đưa vào RAM phải cùng kich thước? [Questions] (2)
Multi-objective optimization [Datasets] (2)
Cần tìm nơi thực tập Data Scientist/Machine Learning Engineer [Jobs/Events] (2)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings [AIviVN] (20)
Mô hình Sent2vec [NLP] (2)
Máy ảnh dấu thời gian: Dấu ngày và giờ tự động [General] (1)
Hỏi về cách custom giá trị OKS trong bài toán pose estimation [Computer Vision] (1)
Train trên tập development set [General] (1)