Hỏi nguyên nhân ảnh bị nhận dạng sai [Questions] (2)
Hỏi về khóa học Computer Vision và Deep Learning ( 2 ) [General] (26)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước [Computer Vision] (8)
Image Colorization [Facebook-Group] (5)
Auto Colorize GrayScale Image With Deep Learning [Computer Vision] (4)
Thực tập sinh Machine Learning, Deep Learning [Jobs/Events] (1)
Giới thiệu cuộc thi về Reinforcement Learning [Reinforcement Learning] (1)
Pattern Exists in Machine Learning [Questions] (1)
Chào anh em ! . Em là thành viên mới [NLP] (1)
[AiviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 2nd place solution [AIviVN] (5)
Bài tập 2 phần 8.3: Mô hình ngôn ngữ và tập dữ liệu [D2L] (1)
BenchMark for Deep Learnng [Computer Vision] (1)
Part-time 100% remote/ online: Machine Learning Position [Jobs/Events] (1)
Lỗi import Lib: from d2l import mxnet as d2l [D2L] (1)
Giá trị điểm khởi tạo [General] (2)
[10/23/2019 22:39] Em đang làm bài toán id card và đã detect . . . [Facebook-Group] (9)
Lời nói đầu gửi lời chào tới toàn bộ thành viên diễn dàn [General] (1)
[Online] FREE webinar: Xây dựng Retail Chatbot trên nền tảng Google Assistant [Jobs/Events] (1)
[Q] Scaled Conjugate Gradient [Questions] (1)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings [AIviVN] (19)
Lỗi khi dùng cross_val_score [Questions] (3)
Về việc học lại toán một cách bài bản [Math] (3)
Face Recognition - Tìm kiếm khuôn mặt nhanh nhất [Questions] (3)
Tại sao trong quá trình deconvolution lại có xuất hiện convolution (decoder nets) [Questions] (1)
2020 học nghề gì vừa bắt kịp mới xu hướng vừa có thu nhập tốt [Jobs/Events] (1)
[02/12/2019 10:47] [Hỏi về cơ hội việc làm trong lĩnh vực Data . . . [Facebook-Group] (14)
[Bài dịch] Hỏi Tôi Bất Cứ Thứ Gì với Kaggle Grandmaster Vladimir I. Iglovikov [General] (4)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Metric Gini coefficient được tính theo công thức nào? [AIviVN] (3)
Hỏi về laptop (Mac/Window) [Questions] (2)
Bài toán object detection [Questions] (6)