[Hỏi/Đáp] Hướng đi cho bài toán điểm danh bằng khuôn mặt [Computer Vision] (6)
Giải pháp hệ thống cho Face Recognition applications [Computer Vision] (1)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) [Computer Vision] (16)
Reshape MFCC làm input cho 1D CNN [Questions] (1)
[Hà Nội] Tuyển dụng AI/ Machine learning Engineer - Veritas Company [Jobs/Events] (2)
Tìm nơi làm AI ở Hà Nội [Jobs/Events] (1)
Hỏi đáp về thuật toán trích xuất đặc trưng của dữ liệu multimedia [Computer Vision] (1)
Transfer learning với keras [Computer Vision] (15)
[Hỏi] Làm sao để phát hiện vật thể dịch chuyển trong 2 bức ảnh có góc chụp gần giống nhau? [Computer Vision] (3)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) [AIviVN] (35)
Thắc mắc về lớp kết nối đầy đủ và giá trị accuracy [Questions] (2)
Face recognition với keras, dlib và OpenCV [Computer Vision] (3)
Thắc mắc mô hình CNN cho phân loại văn bản [Questions] (11)
Training trên Google Colab quá lâu [Questions] (4)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) [Programming] (65)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 [Computer Vision] (7)
SVD-Singular Value Decomposition rút trích đặc trưng cho văn bản [Questions] (1)
Frameworks / Tools sử dụng để nén mạng yolov3 cho Embedded devices, Edge devices. [Computer Vision] (3)
[Hỏi] bắt đầu computer vision như thế nào? [Computer Vision] (1)
[Kalapa Credit Challenge] #3 prize (with Code) [AIviVN] (9)
Deep kappa AI Residency Program [Jobs/Events] (1)
[07/18/2019 18:59] Tiếng Việt hiện tại có public Language Models nào ko . . . [Facebook-Group] (2)
[Chia sẻ] Mô hình dự đoán độ tuổi và giới tính [Computer Vision] (10)
[Hỏi]Object Detection: CenterNet - Objects as Points [Computer Vision] (4)
Cách nhận biết mô hình overfit [Questions] (3)
Cài đặt Tensorflow [General] (5)
2.5. Tính vi phân Tự động - Mục này nói tắt quá không hiểu bản chất [D2L] (2)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - #13 Solution (02/02) , 0.2729 Gini Score [AIviVN] (12)
Giải đáp thắc mắc về NER [Questions] (2)
[11/27/2019 12:39] Em đang đọc về EAST model trong bài toán text-detection! . . . [Facebook-Group] (8)