[AIviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 1st place solution [AIviVN] (16)
Hàng trăm học bổng và vị trí PhD, Postdoc, Research về AI, ML được cập nhật mỗi ngày [Scholarships] (3)
Text normalization [Datasets] (6)
[Correct me if I am wrong] Batch Normalize [General] (2)
Style Transfer (tutorial) [Computer Vision] (3)
Sử dụng ML/DL để giải bài toán captcha [Questions] (5)
Có những hướng đi nào cho nlp [Questions] (9)
Về độ đo Rouge trong Automatic Summarization [Questions] (10)
Transfer learning với keras [Computer Vision] (14)
Trí tuệ nhân tạo (AI) và những điều cần biết - Phần 1 [General] (1)
Nhận diện người nổi tiếng [AIviVN] (11)
Phân loại họ tên , chức vụ, tên đơn vị [NLP] (3)
Hỏi về cách học và nguồn học Đại số tuyến tính/Toán cho người không có kỹ năng làm toán tốt [Math] (4)
Hỏi đáp về model check_point của deep learning [Questions] (1)
[Các Thuật Toán Face Detection] [Questions] (2)
Thắc mắc về Triplet loss [Questions] (1)
ETNLP: A Toolkit for Extraction, Evaluation and Visualization of Pre-trained Word Embeddings [NLP] (9)
Hệ thống gợi ý điểm đến của Grab [Recommendation System] (4)
Data agumentation trong fast ai [Questions] (1)
AI Engineer tại Osaka [Jobs/Events] (4)
Khai giảng khóa học trí tuệ nhân tạo (ai) cấp độ 1: ai practitioner [Scholarships] (2)
**KHÓA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) CẤP ĐỘ 2: AI SPECIALIST** - **PHÂN NGÀNH: LANGUAGE UNDERSTANDING** [Scholarships] (1)
[Hỏi/Đáp] Hướng đi cho bài toán điểm danh bằng khuôn mặt [Computer Vision] (5)
Hỏi về khóa học Computer Vision và Deep Learning [General] (18)
Khai giảng khóa học trí tuệ nhân tạo (ai) cấp độ 2: visual understanding [Scholarships] (1)
Mình share bộ dataset cho nhận dạng hành động [Datasets] (3)
Mô hình truyền thống cho Text normalization [NLP] (2)
Thắc mắc về scheduled sampling [NLP] (1)
Hỏi Đáp Computer Vision [Questions] (1)
Khái niệm/ định nghĩa về `Aperiodicity` trong voice/speech [Questions] (1)