[HN] Tuyển AI Engineer từ Junior đến Senior [Jobs/Events] (1)
[TUYỂN DỤNG] Dự án Recommendation System tuyển gấp Fulltime AI Engineer tại Hà Nội [Jobs/Events] (1)
Cách tạo Word2Vec cho competition [AIviVN] (2)
[TUYỂN DỤNG] Dự án Hệ sinh thái giáo dục với ứng dụng công nghệ AI, Big Data tìm kiếm AI ENGINEER tại Hà Nội [Jobs/Events] (1)
Nhận biển số xe [Questions] (3)
Sell ccv - cc - transfer wu [Questions] (2)
Face recognition với keras, dlib và OpenCV [Computer Vision] (1)
[VNLP Core] [3] Bài toán phân loại văn bản - Phân tích cảm xúc của bình luận (text classification) [NLP] (18)
Xử lý dữ liệu với file h5 [Computer Vision] (1)
Tiền xử lý dữ liệu Reddit Comment [Questions] (1)
Weight sampling [Computer Vision] (2)
Khai báo pretrained models cho 'Nhận diện người nổi tiếng' ( 2 ) [AIviVN] (38)
[Cần tư vấn GPU Servers] [Questions] (7)
Hỏi site dạy ML hay DL kiểu thực hành [Questions] (3)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) [Computer Vision] (31)
Mô hình nào phù hợp cho bài toán về time-series [Questions] (1)
SVM model cho phân loại sắc thái bình luận (3rd place solution) [AIviVN] (8)
Hỏi về Speech to Text [Questions] (4)
Bài toán speech to text và text to speech [Questions] (1)
Hỏi về ký hiệu toán học trong sách Machine Learning Cơ bản [Questions] (3)
Nhờ mọi người một chút về reshape numpy [Questions] (5)
Khoá học Deep Learning - Action Recognition in video with CNN and LSTM (4/2019) [General] (1)
Dữ liệu review của Foody [Datasets] (10)
Gán nhãn lại dưc liệu training [Questions] (2)
Dataset cho emoji recognize [Questions] (3)
Việc downsample một image dùng bicubic với tool có gì khác nhau không? [Questions] (2)
Nhận diện tác giả [NLP] (1)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tại AIviVN [AIviVN] (4)
Thắc mắc về luật của các cuộc thi [AIviVN] (5)
Tổng kết cuộc thi 'Phân loại sắc thái bình luận' [AIviVN] (1)