[AIVIVN-Face Recognition] 3nd solution [AIviVN] (15)
[LOGIVAN] Tìm kiếm vị trí INTERN DATA SCIENTIST [Jobs/Events] (3)
On the variance of the adaptive learning rate and beyond [SOTA] (4)
Back propagation Algorithm [Questions] (10)
Đếm object trong ảnh [Questions] (3)
[CV] Dùng ảnh vuông làm input cho training có tăng độ chính xác không? [Questions] (2)
Kiếm tra phát âm trong nhận diện giọng nói [Questions] (2)
[Hỏi/Đáp] Áp dụng Yolov3 với bài toán nhận diện ký tự viết tay [Computer Vision] (3)
Định nghĩa và lý giải tổng quan về Backpropagation [Questions] (18)
Làm sao để nhận diện điểm trên file pdf scan! [General] (1)
Dữ liệu chạy quảng cáo FB [Datasets] (1)
Tìm dataset biển số xe hơi hoặc container ở Việt nam [Datasets] (3)
[VNLP Core] [1] Bài toán tách từ tiếng Việt - Tokenization, Word Segmentation [NLP] (15)
CNN Model cho nhận diện cầu thủ [Computer Vision] (9)
Thực tập AI/Machine Learning Nhúng [Jobs/Events] (1)
Embedding từ domain-specific corpus, general corpus hay training corpus [Questions] (1)
Giải pháp nhận diện khuôn mặt hơn 15K người nổi tiếng [Computer Vision] (1)
Sự khác biệt của LSTM-CNN concatenating và LSTM-CNN Step by step [NLP] (1)
Tổng hợp Transfer Learning [SOTA] (9)
A novel adaptive learning rate scheduler for deep neural networks [SOTA] (4)
Circle Detection [Questions] (6)
Business Analyst, Data Analyst, Data Scientist, what are the differences? [Big Data] (10)
Workshop: "Introduction to Data Science" (Tổng quan về Khoa học dữ liệu) [Data Science] (1)
Cần tư vấn mua workstation giá rẻ [Questions] (1)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) [Programming] (60)
Hướng đi cho người mới bắt đầu OpenCV [Computer Vision] (2)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 3rd place solution [AIviVN] (1)
Giải thích về DecisionBoundary [Questions] (1)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 2nd place solution [AIviVN] (2)
#LinearRegression #Accuracy [Questions] (1)